Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Yaramaz Söz

Rüyada Yaramaz Söz görmek ile alakali tabirler, Rüyada Yaramaz Söz görmek ne anlama gelir, Yaramaz Söz nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Yaramaz Söz dini rüya tabirlerinde Yaramaz Söz anlami tabiri

Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada yaramaz bir söz işitmek, günah işlemeye: «Bunlar yaramaz lakırdı (lar) işittikleri zaman ondan yüz çevirirler» (Sure-i Kasas, ayet 55) mealindeki ayet işaretince nasihat kabul etmemeye delalet eder.
Rüyada düşünüp taşmmadan sürc-i lisan ederek «Öyle değil vallahi» «Vallahi öyle» gibi ağızdan çıkan «yemin-i lağv»; «Allah, sizi ye-minlerinizdeki lağvdan dolayı sorumlu tutmaz» (Sure.i Maide, ayet 89) mealindeki ayet işaretince günahkar için tevbe ve kafir için Müslüman olmaya delalet eder.İhya Rüya Tabirleri : Yaramaz bir söz işitmet öğüt kabul etmemeye, günah işlemeye; Yaramaz ve boş söz söyleyen kimseyi göjrmek boş ve yaramazca şeyler söylemeye yahut tercümanlığa delalet eder.

---
Yaramaz Söz rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize Yaziniz
cazbant . etsiz . guzellemek . kaymakamlik . limonata . mumtaz . sedye . tasarruf .

Rüya Tabirleri

 

Secmeler