Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Oyluk

Rüyada Oyluk görmek ile alakali tabirler, Rüyada Oyluk görmek ne anlama gelir, Oyluk nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Oyluk dini rüya tabirlerinde Oyluk anlami tabiri

Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada görülen oyluk, kişinin kabilesidir. Bir kimsenin kendi oyluğundan bir eksiklik görmesi, onun kabilesi olmayıp garip olduğuna delalet eder.
Rüyada oyluğunda ağrı olduğunu gören kimse, kabilesi hakkında fenalık eder. Bir kimse oyluğunun kendisinden ayrıldığını görse o kimseye acizlik gelip ondan felah bulmaz ve işi de tamamlanmaz.
Bir kimse rüyada bir parça et kendisinin oyluğuna yapıştığını görse, kendisinden olmayan bir çocuk o kimseye nisbet edilir ve bu çocuk sendendir denir.
Oyluk, ev müştemilatının birisine ve evin bir direğine delalet eder. Bazan oyluk, mal veya seyyid yahut baba ve çocuktan veya koca ve karıdan yahut kazanç —ve geçiminden— veyahut hayvandan ya da adamın kazancına yardım eden alet ve edevata itimad olunacak bir şeye delalet eder.
Oyluk, birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye delalet eder. Bundan dolayı bir kimse oyluğunun güzel olduğunu görse, uyluğun delalet ettiği en yakın kabüe ve akrabasının durumunun güzel olmasma delalet eder.
Oyluğunu fazla çirkin olduğunu görse, bunun tabiri yukardaldnin aksinedir. Bazan da oyluğuyla, hanımıyla veya bindiği şeyle faydalanmasının mümkün olmamasına ve işe yaramaz bir halde bulunmasına delalet eder.
Oyluk namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya delalet eder.


İhya Rüya Tabirleri : Bakınız; Uyluk.


MollaCami Tabiri : Rüyada görülen oyluk, kişinin kabilesidir. Bir kimsenin kendi oyluğundan bir eksiklik görmesi, onun kabilesi olmayıp garip olduğuna işarettir.Rüyada oyluk kemiğinde ağrı olduğunu gören kimse, kabilesi hakkında fenalık eder. Bir kimse oyluğunun kendisinden ayrıldığım görse, üzüntüden kurtulamaz.Bir kimse oyluğuna bir parça etin yapıştığını görse, kendisinden olmayan bir çocuk o kimseye nisbet edilir ve "bu çocuk sendendir" denir.---
Oyluk rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize Yazinizbirdevam . devekusu . haysiyetsiz . isvekar . koca-zevc . mef-ulubih . operator . seyreklik .

Rüya Tabirleri

 

Secmeler