Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Ağaç

Rüyada Ağaç görmek ile alakali tabirler, Rüyada Ağaç görmek ne anlama gelir, Ağaç nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Ağaç dini rüya tabirlerinde Ağaç anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Ağaç görmenin on tabiri vardır:

1-Hâkim

2-Altın

3-Tacir

4-Savaşçı

5-Bilge

6-Mümin

7-Kâfir

8-Unvan

9-Husumet ve savaş

10-Münafık.

» Hz. Danyal (a.s): Halk arasında değer verilen ve iyi sayılan herhangi bir ağacı rüyada görmek; büyük bir şahsiyeti görmeye işarettir.

Meyve ağacı; zengin birine…

Meyvesiz ağaç; yoksul birine…

Arabistan iklimine ait ağaçlar; bedevilere…

Arap olmayan bölgelerde görülen ağaçlar; acemlere…

Ne tür bir ağaç olduğunu bilmediğiniz bir ağacı mescitte ya da namaz kılınan herhangi bir yerde görmek; dinî inancınızın sağlamlığına…

Bahçede ağaç görmek; bahçe sahibinin malına…

Bir ağacı kökünden söküp çıkardığınızı görmek; bir kimseyi makamından edeceğinize veya mal varlığına el koyacağınıza işarettir.

» Allame Meclisî: Ağaç, insanlara tabir edilir.

Ağaç kesmek, kökünden çıkarmak veya kırmak; bir musibetle karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…

Ağaç dikmek; çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına ve sevineceğinize…

Kuru ağaç görmek; nifak ehli kimselere işarettir.

» Müellif: Meyve veren ağaç görmek; gördüğünüz ağacın meyveleri miktarınca nimete işarettir.

Meyve veren ağaçtan meyve koparıp yediğinizi görmek; yediğiniz meyve miktarınca gelir elde edeceğinize…

Salatalık, kavun vb. gibi gövdesiz ağaçlar görmek; alçak kişilere…

Dikenli ağaç görmek; kötü huylu ve geçimsiz kişiye işaret eder.

» Kirmanî: Ağaç dalları kardeş, akraba ve evlada işarettir.

Bir ağacın köklerini görmek; Allah yolunda gönül rızasıyla zekât veren biri olduğunuza…

Ağaç köklerinin sağlam olduğunu görmek; malınızın tamamının zekâtını vereceğinize, bunun aksini görmek ise, zekâtınızı hakkıyla vermeyeceğinize…

Ağaç kabuğu görmek; oruç tutacağınıza veya oruçlu olduğunuza…

Ağaçların çok sayıda dalları olduğunu görmek; ailenizin çok geniş olacağına…

Ağaç yaprakları görmek; kardeşinizin yumuşak huylu olduğuna…

Çok yapraklı ağaç görmek; sizin yumuşak huylu biri olduğunuza…

Az yapraklı ağaç görmek; yukarıdakinin aksine…

Meyvesi olan ağaç görmek; takvalı biri olduğunuza…

Ağaç kestiğinizi veya ağacı bir yere attığınızı görmek; durumunuzun kötüye gideceğine veya öleceğinize işarettir.

» Cabir Mağribî: Hoş kokulu ve meyvesi tatlı olan ağaç görmek; salih, temiz ve dindar kişiye…

Daha önce görmüş olduğunuz bir ağacı yerinde görmemek; bölgeye gelen yabancı kişiye…

Bulunduğunuz yerde her tarafın çeşit çeşit ağaçlarla dolu olduğunu görmek; bu rüyayı nerede görmüşseniz (evinizde veya başka bir yerde), orada musibet olacağına ve büyük-küçük herkesin orayı ziyaret edeceğine…

Evinize ağaç diktiğinizi, meyve verdiğini ve meyvesinden yediğinizi görmek; evinize iç güvey getireceğinize…

Kendi evinize ağaç tohumları ektiğinizi görmek; ektiğiniz tohum miktarı kadar elinize bir şey geçeceğine…

Yüksek bir ağaca çıktığınızı görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Ağaçtan düştüğünüzü ve ayağınızı kırdığınızı görmek; büyük bir belaya…

Kesilmiş kuru ağaçlar görmek; Müslümanlardan haberdar olmayan dinsiz kişilere…

Meyvesiz ağaç; kadına…

Bir ağacın gölgesinde oturduğunuzu veya uyuduğunuzu görmek; ağaç sahibinin güvencesi altında olacağınıza…

Herkesçe bilinen bir ağacı görmek; dine, gövdesi imana, suyu namaza, kabuğu rızka, yaprağı ise iyilik ve güzelliğe işarettir. Ağaç ne kadar güzel olursa, dinî inancınız da bir o kadar güzel olur. Yine, ağaç ne kadar kuruysa ve dal, yaprak vs. şeylerden yoksunsa, malınız da aynı oranda eksilecektir.

» İsmail Eş’as: Ağaç yaprakları topladığınızı görmek; topladığınız yaprak miktarınca altın elde edeceğinize…

Ağaçlardan meyve topladığınızı görmek; neslinizin çoğalacağına…

Ağaçların üzerine çıktığınızı görmek; büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza ve onun desteğiyle korktuğunuz bir şeyden güvende olacağınıza…

Bir ağaca çıktığınızı ve aynı ağacın meyvesinden yediğinizi gör-mek; kayısı gibi kötüye tabir edilen ağaçlar dışında yediğiniz meyve miktarınca mal elde edeceğinize veya sevineceğiniz bir haber işiteceğinize…

Çok sayıda meyve veren ağaçlar görmek ve hepsinin size ait olduğunu bilmek; ömrünüzün uzun olduğuna ve saygınlık elde edeceğinize…

Ağaç kestiğinizi görmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza veya ailenizden birinin vefat edeceğine…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir bahçeye girdiğinizi ve ağaçların yapraklarının döküldüğünü görmek; sonbaharda görmüşseniz, üzüntü ve sıkıntıya…

Bir ağacın sizinle konuştuğunu görmek; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza…

Bir ağacı yerinden söküp çıkardığınızı görmek; hastalanacağınıza veya ağacı çıkardığınız yerde yaşayan birinin hastalanıp öleceğine işarettir.


Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada uyanıkken tanınan bir ağaç görürse, o ağacın uyanıkken görülen durumu üzerine delâlet eder.
Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkları değişik muhtelif erkeklere delâlet eder. Ağaç görmek, kavgaya da delâlet eder. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya delâlet eder. Bahusus bu ağaçları geceleyin görürse, ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur yahut aslan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve iktidarlı bir kimseye istinad etmeye delâlet eder. Eğer rüya sahibi, bid'at sahibi ise, o bid'attan sakınacağına, rüyayı gören kâfir ve ağaç da meyveli ise, müslüman olacağına delâlet eder. Eğer ağaç meyvesiz ise, rüya sahibi kendisinde, ilim ve rahatlık olmayan bir kimseye istinad eder.
Bil ki, ağaçların bazısı koklanmaya, bazısı hem koklanma, hem de yenmeye, bazısı da kokusu olmayıp yalnız yenmeye, bazısı ise, ne yenmeye ne de koklanmaya mahsustur.
Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye delâlet eder. Bu tabir, meyvesi yenen ağaçlara nisbetlenir.
Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem de koklanan ağaçlan görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına delâlet eder.


İhya Rüya Tabirleri : • Ağacın tabiri, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre yapılır • Her mevsim yeşil kalan, yaprakları dökülmeyen ağaçları görmek dinde sebat etmeye, zenginliğe, uzun ömre ve rızkın devamına delalet eder. • Yaprağını döken ağaçları görmek -ağacın cinsine göre- sevinç ya da üzüntüye; fakirlik ya da zenginliğe delalet eder. • Tanınmayan ağaç endişe ve şiddetle tabir edilir. • Meyveli ağaç Müslüman için salih amele, kafir için hidayet bulmaya; • meyvesiz ağaç müslüman için amelsiz ilme, kendisinden fayda hasıl olmayacak kimseye, • Bir ağacın altında gölgelenmek,yağmurdan dolayı ağacın altına gelmek ya da korku dolayısiyle bir ağaç altına sığınmak varlıklı ve iktidar sahibi bir kimsenin himayesine girmeye, rızka delalet eder. • Ağaç dikmek bir eve damat olmakla şeref bulmaya, • Ağaç üzerinde yatmak çok çocuğa, • Kendini ağaç üzerinde görmek çekindiği şeyden korunmaya, • Ağaç kesmek iyi değildir. • Ağacın kuruması hastanın ya da kaybolmuş birinin vefatına, • Kuru ağaç rızık ve hidayettir. • Birtakım insanlarla bir ağaç altında bulunmak kişinin kitap ve sünnete uyduğuna, • Derelerin, vadilerin ve dağların ağaçları umulmadık yerden rızıklanmaya, • Bir ağaçta, o ağaca ait olmayan meyve görmek kocasından başka bir erkekten hamile kalan bir kadına, • Bir ağaçtan, o ağacın meyvesi olmayan meyveleri toplamak haram mala, • Ağaç üzerine çıkmak, bir kimseyi bir şeyden men etmeye, • Ağaçtan inmek bir adamdan ayrılmaya, • Ağaçtan düşerek bir yerini kırmak, bir işten dolayı zarar görmeye, • Ağaçtan düşerek ölmek....

---
Ağaç rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize Yazinizagustos . altinci . allik . amerikan . ajans . agzikara . albumin . akagac .

Rüya Tabirleri

 

Secmeler